Protocol A.V.G (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Uw gegevens zijn van groot belang voor Klussen- en Hoveniersbedrijf IPPEN. We gaan zorgvuldig met uw gegevens om en willen open en transparant zijn over de verwerking hiervan.  In dit protocol vind u een uiteenzetting van de verwerking en de bescherming van uw gegevens.

Wie is de beheerder van uw gegevens?

Klussen- en Hoveniersbedrijf IPPEN is de beheerder van de gegevens die u aan ons verstrekt en is hiervoor verantwoordelijk.

Klussen- en Hoveniersbedrijf IPPEN

Burg. Van Royenstraat west 33

9602 CR Hoogezand

K.v.K: 01126453

BTW.nr: NL0316.14.541.b01

Tel: 06-44379707

Mail: info@ippen.nl

Wie heeft er toegang tot uw gegevens?

Uw gegevens kunnen worden ingezien door Rik Ippen, eigenaar van  Klussen- en Hoveniersbedrijf IPPEN. De gehele bedrijfsadministratie wordt verwerkt door een extern bedrijf. Administratie kantoor “de rekenkamer” te Noordlaren heeft beroepshalve toegang tot alle gegevens die zich in onze administratie bevinden.

Wij zullen uw gegevens nooit doorsturen of ruilen met/aan derden voor marketing doeleinden. Gegevens die aan derden worden verstrekt worden enkel gebruikt om u te voorzien van producten of diensten als onder aannemers, leveranciers van materialen/vuilcontainers of bij het doorgeven van positie bij calamiteiten tijdens de werkzaamheden.

Voor het storten van alle mogelijke afvalstromen zijn wij verplicht de locatie van herkomst te vermelden. In dit geval komt enkel uw adres op de transportbrief te staan en word dit verwerkt in de administratie van Nieboer recycling en Nico transport.

Waar slaan wij uw gegevens op?

De gegevens die wij van u verzamelen zijn: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en eventueel e-mailadres. Uw naam en adres gegevens worden gebruikt op de facturen en staan opgeslagen op een zakelijke pc. Ook is hiervan een papieren administratie. Uw naam en telefoonnummer staan opgeslagen in de mobiele telefoon van Rik Ippen. Deze is beveiligd en kan enkel door Rik Ippen geopend worden. De conversatie via e-mail wordt opgeslagen in een mailbox van g-mail/google en is beveiligd met een wachtwoord (tevens alleen toegankelijk voor Rik Ippen) Ook de afleverbonnen van materialen en transportbrieven die aan u geadresseerd zijn worden bewaard en zijn net als de rest van de papieren administratie opgeslagen in een kast die niet toegankelijk is voor derden.

Waar hebben wij uw gegevens voor nodig?

Uw naam en adres gebruiken wij voor het versturen van facturen en offertes, of het laten bezorgen van goederen. Uw telefoonnummer wordt opgeslagen voor het bespreken van werk, het maken en/of wijzigen van afspraken of andere zaken omtrent Klussen- en Hoveniersbedrijf IPPEN. Uw e-mailadres word eveneens enkel gebruikt voor Klussen- en Hoveniersbedrijf IPPEN gerelateerde zaken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in

te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door

Klussen- en hoveniersbedrijf IPPEN en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die wij

bezitten per post of per e-mail naar te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw

Persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de

verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ippen.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een

kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw

pasfoto, MRZ, paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw

privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.